Lokaler och anläggningar - Arvidsjaur
  • Skriv ut Skriv ut
  • Webbkamera

Lokaler och anläggningar

 

I kommunen finns många olika typer av lokaler och anläggningar. Dels finns de som kommunen äger. Vissa av dessa upplåts utan avgift för föreningar och organsiationer i kommunen. Det finns även privata näringsidkare som hyr ut lokaler för olika ändamål samt alla de byastugor som drivs av respektive byaförening. Även Svenska Kyrkan har lokaler att hyra ut.

Tillgången på lokaler och anläggningar är god i vår kommun och utslaget per invånare har vi många kvadratmeter var att nyttja.