Ishallen, Ringelhallen

Nu är ishallen öppen! Om det är ledigt på isen (ingen träning eller skolundervisning) så är det nu fritt fram att använda ishallen för friåkning. Alla är välkomna!
Tider avsatta för allmänhetens åkning meddelas så fort träningstider är satta och skolorna lagt in sin planering. Om isen är ledig får ni använda den utanför angivna tider!
Allmänhetens åkning sker på eget ansvar.
Skriv ut: