VMA - Viktigt meddelande till Allmänheten

2014-08-25 10:09

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Allmänheten varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio för information.

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.


Viktigt meddelande för allmänheten nu i din telefon

VMA via telefon

I februari 2013 fick SOS Alarm i uppdrag att ta fram en teknisk plattform för att också kunna varna befolkningen via telefon genom ett talmeddelande.

Det gör att en större del av befolkningen nu kommer att kunna nås om det uppstår en krissituation eller större händelse vilket också ökar säkerheten i samhället.


Mer information om VMA hittar du på SOS Alarms hemsida

Skriv ut: