Kontorsbyggnad (Spånhålan)
Kontorsbyggnad (Spånhålan)

Försäljning av Industriområde i Moskosel

Arvidsjaurs kommun säljer fd .sågområdet i Moskosel (Spånhålan) Adress: Abmorvägen 80

Området innefattar tre fastigheter på totalt 104 197 m2

Moskosel 7:1, 70 044 m2

Moskosel 1:74, 18 353 m2

Moskosel 1:102, 15 800 m2

Fastigheterna berörs av byggnadplanerna  25-ARJ-1975 från 1948 25-ARJ-2532 från 1956 samt beslut om grundvattenskydd  25-ARJ-FÖ:52 från 1982

På fastigheterna finns det ett antal byggnader:

Kontorsbyggnad /bagarstuga :ca 300 m2
Byggår: 1979
Uppvärmning: El
Driftskostnad: Elkostnad: 46 600 kr, sopor: 2 650 kr, VA: 11 100 kr 

Magasin ca 600 m2
Byggår: 1974

Skärmtak: 250 m2
Byggår: okänt

Marksanering i området har utförts under 2013/2014.

 

Vill du köpa?

Skicka in ett anbud samt bifoga en beskrivning av planerad verksamhet i ett slutet kuvert samt märk kuvertet med "Spånhålan" och skicka in det till:

Arvidsjaurs kommun
Inköp
933 81 Arvidsjaur

Anbud ska vara oss tillhanda senast 2019-02-11.

Fri prövningsrätt kommer att tillämpas.

Skriv ut: