Personal

Åsa Andersson

Samhällsbyggnadschef

Telefon: 0960-157 89
Mobil: 070-209 83 69
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Sara Persson

Fastighetschef

Telefon: 0960-155 78
Mobil: 070-521 22 46
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Johan Åberg

Avfallschef

Telefon: 0960-155 40
Mobil: 072-215 87 56
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Camilla Grahn

Kostchef

Telefon: 0960-156 25
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Annica Edström

Städchef

Telefon: 0960-155 15
Mobil: 070-634 28 74
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Henrik Sundkvist

Byggingenjör

Telefon: 15580
Mobil: 073-043 81 15
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erika Harr

Gatu- & VA-chef

Telefon: 0960-15573
Mobil: 072-576 49 45
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Nauclèr

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-16531
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erika Resin

GIS-samordnare

Telefon: 0960-155 60
Mobil: 072-202 59 42
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Majvor Sellbom

Handläggare

Telefon: 0960-15564
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Annika Lidström

Miljöinspektör

Telefon: 0960-155 14
Mobil: 070-209 83 68
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Madelene Andersson

Miljöinspektör

Telefon: 0960-165 30
Mobil: 070-594 62 46
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Linda Bergstedt

Arbetsledare Gata & VA

Mobil: 072-552 63 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Marina Voronova

Förvaltningsekonom

Telefon: 0960-155 75
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Monika Hornig-Breitbach

Bygginspektör

Telefon: 0960-15570
Mobil: 070-3581248
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: