Arbetsmarknadsenheten

Här är det tänkt att människor ska kunna utvecklas för att förbättra och stärka sina möjligheter i arbetslivet. Deltagare får hjälp med att utforma en handlingsplan för framtiden. Målsättningen är att den ska leda till utbildning eller arbete. 


På Idéum sjuder det av liv. Kreativt tänkande och skapande verksamhet är nyckel-ord. Individen styr, och så långt det är möjligt får de som kommer hit bestämma vilket arbetsområde de vill pröva och fördjupa sig i.

Deltagare med kunskaper, som andra i huset har nytta av, delar med sig. 

I huset ryms även flyktningsmottagning, trafikskolan, lärcentrum och folkhögsskolanslokalen sedan en tid tillbaka. Det bidrar till att huset får en stark mångkulturell atmosfär där människor med olika bakgrund, ursprung och religion möts och samverkar.

Skriv ut: