Arvidsjaurs samhälle
Arvidsjaurs samhälle "by night". Foto Kent Norberg.

Samisk förvaltning

Sidan är under redigering.

Árviesjávrrie tillhör sedan 2010 det samiska förvaltningsområdet. Inom förvaltningsområderna finns ett utökat ansvar att erbjuda service på samiska, finska och meänkieli. I förvaltningsområderna omfattas även statliga myndigheter av det utökade ansvaret. Från den 1 januari 2010 har vi en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk som anger minoriteternas rättigheter. Lagen faststår rätten till inflytande i samhället och stöd för de historiska minoritetskulturerna (samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar, romer) och till minoritetsspråken (samiska, meänkieli, finska, jiddisch, romani chib) i dess olika varieteter. Lagen omfattar alla myndigheter och gäller i hela landet.

Det finns 20 000- 35 000 samer i Sverige som talar bland annat nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska. Árviesjávrrie ligger i det skogssamiska området och kommunens skyltar är både på svenska och umesamiska som traditionellt sett talats i området, det finns i kommunen en inflyttning av samer från andra språkområden så vi erbjuder tjänster på olika samiska språk inom förskola, modersmålsundervisningen och äldreomsorgen.

Just nu består det samiska förvaltningsområdet av 19 kommuner, fler förväntas ingå Under 2018. De utökade ansvaret finansieras med årliga statsbidrag fär att täcka de merkostnader som det kan innebära.

 

 

 

  

Besöks- och postadress
Storgatan 13
933 81  Árviesjávrrie/ Arvidsjaur

Samordnare

Mariann Lörstrand

Sámien ekttediejjie/samisk koordinator

Telefon: 0960-165 14
Mobil: 072-220 65 74
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Relaterade Länkar

Skriv ut: