Arvidsjaurs samhälle
Arvidsjaurs samhälle "by night". Foto Kent Norberg.

Samisk förvaltning


(Sidan är under bearbetning)

6 februari 1917 samlades ett hundratal samer för ett första samiskt landsmöte i Trondheim. En av initiativtagarna var Elsa Laula Renberg från Tärnaby. Hon var bekymrad över den segregationspolitik som hon ansåg att den svenska staten bedrev mot samerna. Elsa ansåg att samerna måste samlas och stå samman för att åstadkomma en förändring.

 1992 beslutade Samerådet att den 6 februari skall vara en gemensam samisk dag för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Första gången samiska folkets dag firades var 1993.

1986 godkändes den samiska flaggan på Nordiska Samekonferensen i åre och samtidigt beslutades att samiska folkets sång är en officiell gemensam samisk sång.

 

Här får ni vers 1 och 5 på umesamiska som är översatt av
Elin Omma-Lundström.

 

Sämij Ålmatjh Lávllage

1. Noartan juoksijdh vuöllielisne
Sámie-iednam luobbadiemen
Värij duogiesne leä várieh
Jävrijh báldasne leä jávrieh.
Várieh, tjåhkah, tjyvvielgh, bouovdah
Lugnajijjen almiev gujka.
Juhkh dah sjuvvan, miehtsie suvvan
Tjiegguo prádies stállienjárgah
Márajdijjien mierijde.

5. Mijjen Máddar-ájjáh dållien (sijjieh)
vitnem veärruo-väldij bijjiel.
Vuesttebiejjuph, vieljah, mijjieh
Vieksaksvuodijn rávkaliejjijh!
Eäh huv vittne åjváladtjah
Jus de gähttet gilliegieluv,
Mujttáh máddar-mádduojh báguojh:
Sámie-iednam sämijde.

---

 

 

Besöks- och postadress
Storgatan 13
933 81  Árviesjávrrie/
Arvidsjaur

Susanne Stenberg

Sámien ekttediejjie/samisk koordinator

Telefon: 0960-165 14
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: