Samiska flaggdagar

 

 1. 6 februari - Samernas nationaldag
 2. 2 mars - Det ombildade Sametinget i Finland invigdes 2 mars 1996
 3. 25 mars - Marie bebådelsedag, en traditionell samisk högtidsdag
 4. Midsommardagen
 5. 9 augusti - FNs internationella urfolksdag
 6. 15 augusti - Samiska flaggan godkändes 15 augusti 1986
 7. 18 augusti - Samerådet grundades 18 augusti 1956
 8. 26 augusti - Sametinget i Sverige invigdes 26 augusti 1993
 9. 9 oktober - Sametinget i Norge invigdes 9 oktober 1989
 10. 9 november -Delegationen för sameärenden i Finland invigdes 9 november 1973
 11. 15 november - Isak Sabas födelsedag

Vill du läsa mer? http://www.sametinget.se/1497

 

Lávvuodahka 20b. sjnjilltjamánnuo
Lördagen den 20 juni

 

Juni månad har olika namn på de samiska språken.

Nordsamiska    Geassemánnu        sommarmånad
Sydsamiska      Ruffie                    månad då renen skiftar päls
Umesamiska     Sjnjilltjamánnuo     hårfällningsmånad
Lulesamiska      Biehtsemánnuo      tallmånad

 

Natten är lika ljus som dagen och fåglarnas sång är som mest intensiv under juni månad. På vissa håll i Sapmi kan snön ligga kvar medan det på andra håll börjar blomma. Juni är också tiden då myggen kommer. Mellan renens kalvning och midsommar är återhämtningstid för renarna då de i lugn och ro kan beta innan myggen och värmen kommer. Runt midsommar startar kalvmärkningen.

I gamla beskrivningar från 1700-talet kan man läsa att enligt samernas traditionella religion så offrade man till beäjvvie/solen vid midsommar. Solens gav liv, ljus, värme och växtlighet.

(www.samer.se)

Skriv ut: