Samiska flaggdagar

 

 • 6 februari - Samernas nationaldag
 • 2 mars - Det ombildade Sametinget i Finland invigdes 2 mars 1996
 • 25 mars - Marie bebådelsedag, en traditionell samisk högtidsdag
 • 23  juni - Midsommardagen
 • 9 augusti - FNs internationella urfolksdag
 • 15 augusti - Samiska flaggan godkändes 15 augusti 1986
 • 18 augusti - Samerådet grundades 18 augusti 1956
 • 26 augusti - Sametinget i Sverige invigdes 26 augusti 1993
 • 9 oktober - Sametinget i Norge invigdes 9 oktober 1989
 • 9 november -Delegationen för sameärenden i Finland invigdes 9 november 1973
 • 15 november - Isak Sabas födelsedag, föddes 1875. Han skrev texten till den samiska nationalsången.
 • 29 november- Elsa Laula föddes 1877 i Tärnaby och var en av initiativtagarna både till den första samiska riksorganisationen och till första samiska landsmötet i Trondheim 1917.


Nyhet! Samiska nationaldagen firades stort på Biblioteket!
6 februari firades samiska nationaldagen på kommunbiblioteket för allmänheten. Komminister Anders Stenman höll ett kort tal och tillsammans sjöngs den samiska nationalsången för att markera att det är 100 år sedan första landsmötet hölls i Östersund i Sverige.

Efter det serverades den mycket populära tårtan som Hans på Hörnet specialtillverkar inför nationaldagen, den räckte hela eftermiddagen och totalt besökta 159 personer arrangemanget! Både skolklasser och privatpersoner hade valt uppmärksamma dagen.


 
 

Nordsamiska:   Geassemánnu       sommarmånad
Sydsamiska:    Ruffie                   månad då renen skiftar päls
Umesamiska:   Biehtsiemánnuo    tallmånad
Lulesamiska:    Biehtsemánnuo     tallmånad

Natten är lika ljus som dagen och fåglarnas sång är som mest intensiv under juni månad. På vissa håll i Sapmi kan snön ligga kvar medan det på andra håll börjar blomma. Juni är också tiden då myggen kommer. Mellan renens kalvning och midsommar är återhämtningstid för renarna då de i lugn och ro kan beta innan myggen och värmen kommer. Runt midsommar startar kalvmärkningen.

I gamla beskrivningar från 1700-talet kan man läsa att enligt samernas traditionella religion så offrade man till beäjvvie/solen vid midsommar. Solens gav liv, ljus, värme och växtlighet.

Skriv ut: