Priser och villkorPrislista från 2012-01-01 (Åttonde året med oförändrad taxa)

Uppdaterad 2019-12-12

Kategori 1, Småhus

Normalårskorrigerad medelårsförbrukning för de två föregående åren, uttryckt i kWh dividerat med 2400 skall vara lika med eller mindre än 18, dvs. P <18 kW

Det innebär en korrigerad årsförbrukning på mindre än 43.200 kWh

 

Nyanslutningar och förtätningar uppskattas från tidigare energiuppgifter.

Nybyggnad: Uppskattas enligt BBR max 130 kWh/ m2.

 

Normal prislista: Förtätning (anslutning i efterhand)

Priser inklusive 25 % moms.

Bindande avtal om fem år tecknas. Efter avtalstiden övergår abonnemanget i ett tillsvidareavtal med 3 månaders uppsägningstid.

 

Abonnentcentralsavgift Förtätning 60.000 kr

 

Löpande avgifter under avtalstiden

Fast avgift        3500 kr/år

Rörlig del energiavgift:
Värmeleverans jan, feb, mar, apr samt okt, nov, dec: 78:75 öre/kWh
Värmeleverans maj, jun, jul, aug, sep: 66:25 öre/kWh

Vid delleveranser, se kategori 3 nedan

 

Normal prislista: Nyanslutning

Priser inklusive 25 % moms.

Bindande avtal om fem år tecknas. Efter avtalstiden övergår abonnemanget i ett tillsvidareavtal med 3 månaders uppsägningstid.

 

Abonenntcentralsavgift Nyanläggning 46.500 kr               

 

Löpande avgifter under avtalstiden:

Fast avgift       3500 kr/år

Rörlig del energiavgift:
Värmeleverans jan, feb, mar, apr samt okt, nov, dec: 78:75 öre/kWh
Värmeleverans maj, jun, jul, aug, sep: 66:25 öre/kWh

Vid delleveranser, se kategori 3 nedan

 

Alternativ prislista, småhus (förtätning och nyanläggning)

Priser inklusive 25 % moms.

Bindande avtal om 12 år tecknas. Efter avtalstiden övergår abonnemanget i ett tillsvidareavtal med 3 månaders uppsägningstid.

 

Abonenntcentralsavgift Alternativ taxa 150.000 kr               

 

Löpande avgifter under avtalstiden:

Fast avgift                                       3.250 kr/ år

Rörlig del energiavgift                         0,442 kr/ kWh

Tilläggstjänster                                 Offereras

 

Vid delleveranser, se kategori 3 nedan

 

Omteckning av avtal, från Normal prislista till Alternativ prislista kan göras, dock inte omvänt.

Kontakta oss för avtal samt uppgift om mellanskillnaden mellan Din redan betalda abonnentcentralsavgift och Alternativ taxa.

Nya taxan gäller från och med månadsskiftet efter det att vi fått in påskrivet avtal samt registrerat Din betalning. 

 

Ingånget avtal om Alternativ taxa följer fastigheten som en värdehöjande åtgärd även efter en eventuell försäljning av fastigheten.

 

Trygghetsavtal

Genom att teckna Trygghetsavtal får Du en extra säkerhet i Din fjärrvärmeleverans. Avtalet ger Dig rätt till felavhjälpning, där arbete och material utan extra kostnad ingår under avtalstiden.

Du kan själv skriva ut avtalet till höger på sidan. Ett påskrivet och inskickat avtal bekräftas inom några dagar av oss.

 

Månadskostnaden för Trygghetsavtalet är 99 kronor per månad under 2012. 

 

Kategori 2, Övriga, inkl delleverans*

Normalt lämnas offert på anslutningsavgift och installationsavgift.

Nyanslutningar uppskattas från tidigare energiuppgifter.

Nybyggnad: Uppskattas enligt BBR max 130 kWh/ m2.

 

Löpande avgifter under avtalstiden:

 

Fast avgift                                         Offereras

Rörlig del energiavgift                           Offereras

Rörlig del flödesavgift                           Offereras

Tilläggstjänster                                   Offereras

 

*Med delleverans avses en fjärrvärmeleverans där fjärrvärme för säkerhet och spetsning, eller endast del av året kombineras med annan värmekälla (värmepump, pelletspanna o.sv.)


Kategori 3, Cirkulationsavgift för småhus

Priser inkl 25 % moms

 

Cirkulation   Nyanläggning  

Löpande avgifter under avtalstiden (max 36 mån):

Fast avgift, cirkulation                         1.250 kr/ år

 


Allmänna avtalsvilkor näringsverksamhet från och med 2016-02-01

Allmänna villkor Konsument från och med 2010-03-01

Prisinformation 2011. Jämförelsepriser enligt EIFS 2009:2

Prisinformation 2012. Jämförelsepriser enligt EIFS 2009:2

Trygghetsavtal. För utskrift

Prissättningspolicy för fjärrvärme från Arvidsjaurs Energi AB

Analys av fjärrvärmepriser 2010 (Svensk Fjärrvärme)

Så mycket får du betala för olika värmesystem till din villa 2010. Rapport från Energimarknadsinspektionen

Skriv ut: