Diariet

I kommunens diarium registreras inkomna handlingar och ärenden för sökning under lång tid framåt - kanske århundraden.

Bestämmelserna om registrering av allmänna handlingar finns i 15 kap sekretesslagen. Enligt huvudregeln skall handlingar som kommit in eller upprättats hos den kommunala myndigheten registreras utan dröjsmål.

Syftet är att allmänheten med hjälp av registret - diarium eller motsvarande - skall ges möjlighet till insyn i verksamheten och kunna beställa fram de handlingar/ärenden man önskar ta del av.

Motiven för registreringen är dock inte enbart att tillgodose tillämpningen av offentlighetsprincipen. Förvaltningen har också ett praktiskt behov av att hålla ordning på sina handlingar och av att lätt kunna se hur ett ärende "ligger till".


 

 

 

 

 

Skriv ut: