Politik

Kommunen är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att förtroendevalda ledamöter i nämnder och styrelser beslutar över kommunens verksamhet.

Under flikarna till vänster kan du läsa om kommunens ekonomi, hur kommunens nämnder och styrelser är organisaerade och hur kommunen jobbar med demokrati.

Valmyndighetens hemsida

Lokala partiernas hemsidor:

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Moderaterna

Folkpartiet

Vänsterpartiet

-----------------

Personalpolitiskt handlingsprogram

Skriv ut: