Kommunfullmäktige

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige sammanträder var tredje månad. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hittar du här. Föredragningslistan annonseras i Norra Västerbotten och Piteå-Tidningen.

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågorna ska vara inlämnade skriftligt (epost går också bra) eller muntligt senast två vardagar före sammanträdesdagen. Frågestunden inleds klockan 13.00.

E-post till kommunfullmäktige: kommunstyrelsen@arvidsjaur.se

Kommunfullmäktige

Ledamöter     Ersättare  
         
Peter Rydfjäll
(s)
  Tycko Johansson
(s)
Lotta Åman
(s)
  Johnny Bäckström
(s)
Åse-Marie Sundell
(s)
  Patrik Åman
(s)
Marcus Lundberg
(s)
  Susanne Lindberg
(s)
Ylva Stråhle Andersson
(s)
  Patrik Lundgren
(s)
Johan Lundgren
(s)
  Dan Lindqvist
(s)
Lena Karlsson
(s)
  Åsa Ögren
(v)
Linda Stenvall
(s)
  Linus Laestander
(v)
Björn Lundberg
(s)
  Rickard Skiöld
(c)
Kristina Taimi
(s)
  Samuel Wigenstam
(c)
Bernt Vikström
(s)
  Jonas Granberg
(c)
Lina Andersson
(s)
  Gudrun Vikberg
(c)
Britt-Inger Hedman
(v)
  Bo Lundmark
(l)
Ingrid Tagesdotter
(v)
  Lars Lindström
(l)
Kenneth Bäcklund
(v)
  Carl-Johan Olofsson
(l)
Leif Enberg
(v)
  Annika Öberg
(m)
Bjarne Hald
(c)
  Ann Björklund (m)
Kristina Bäckström
(c)
     
Sven-Olov Granlund
(c)
     
Leif Andersson
(c) 
     
Ann-Karin Sörmo
(c)
  Ordförande  
Martin Nilsson
(c)
  Peter Rydfjäll
(s)
Kristina Lundberg
(c)
     
Pernilla Granberg
(c)
  1:e vice ordförande  
Lennart Wigenstam
(c)
  Sven-Olov Granlund
(c)
Patrik Lundkvist
(l)
     
Lars Ralph
(m)
  2:e vice ordförande  
Roine Gustavsson
(sd)
  Björn Lundberg
(s)
Tom stol
(sd)
     
         
       

 

 

 

 

 

 

Beslut

Skriv ut: