Miljö-bygg-hälsoskyddsnämnden

 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens plan- och byggfrågor samt miljö- och hälsoskyddfrågor. Nämnden är även kommunens trafiknämnd samt ansvarig för energirådgivning.  Arvidsjaur & Älvsbyns Sotningsdistrikt AB  handhar genom entreprenad sotnings- och brandskyddskontrollen i kommunen.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden. Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och nämnden består av 5 ledamöter.

E-post till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden:
mbhn@arvidsjaur.se

 

 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Ledamöter     Ersättare  
         
Anders Harr
(s)
  Berit Hemlin
(s)
Kenneth Bäcklund
(v)
  Ann Grundström
(s)
Bernt Vikström
(s)
  Leif Enberg
(v)
Martin Nilsson
(c)
  Samuel Wigenstam
(c)
Jonas Granberg
(c)
  Mats Klockljung
(c)
         
         
         
Ordförande        
Anders Harr
(s)
     
         
Vice ordförande        
Martin Nilsson
(c)
     

 

Utskott

Ledamöter     Ersättare    
           
Anders Harr
(s)
   Bernt Vikström  
(s)
Kenneth Bäcklund 
(v)
   Berit Hemlin  
(s)
Martin Nilsson
(c)
   Jonas Granberg  
(c)
           
Ordförande          
Anders Harr
(s)
       
           
Vice ordförande          
Martin Nilsson
(c)
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut: