Kommunfullmäktige 2018-11-27

Plats: Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, fullmäktigesalen

Sammanträdet börjar kl 13.00

Allmänheten är välkommen att närvara.

Föredragningslista finns på kommunens digitala anslagstavla:
http://www.arvidsjaur.se/sv/kommun/digital-anslagstavla/

Fördragningslistorna kommer fortsättningsvis att läggas ut där.

Skriv ut: