Sammanträdesplan 2018

Kommunfullmäktige 

27/2 10.00  
17/4 18.00 Kväll
18/6 13.00   
30/10 13.00  
27/11 13.00  
4/12 13.00  


Kommunfullmäktiges  mål- och demokratiberedning

9/1 08.00
13/2 08.00
28/3 08.00
15/5 08.00
19/9 08.00
11/12 08.00

 

Kommunstyrelsen

6/2
08.00
27/3
08.00
985
08.00
5/6
08.00
18/9
08.00
9/10
08.00
12/11
08.00
20/11
08.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet
16/1
08.00
13/3
08.00
23/4
08.00
22/5
08.00
28/8
08.00
25/9
08.00
29/10
08.00
12/12
08.00

 

Barn- och utbildningsnämnden

Utskottet
Barn- och utbildningsnämnden
   
24/1
17.00
20/2 08.00
1/3
08.00
26/3 08.00
16/4
08.00
3/5
08.00
15/5
08.00
   
13/6
17.00
17/9
08.00
1/10 
08.00 
15/11
08.00
10/12 
08.00

 

Socialnämnden

Utskottet
Socialnämnden
19/2
09.00
5/3 
10.00
26/3
09.00
16/4
10.00
7/5
09.00
21/5
10.00
17/9
09.00 
1/10
10.00 
   
19/10
08.00
19/11 
09.00 
10/12
10.00

 

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden

Utskottet
Miljö-, bygg och hälso- skyddsnämnden
 
 
10/1
10.00
21/2
13.00
7/3
10.00
28/3
13.00
18/4
10.00
   
5/6
10.00
29/8 13.00
17/9
10.00
7/11 13.00
21/11
10.00
Skriv ut: