Protokoll

Bilagor 2017

Kf 2017-02-28 § 10- Reviderad Mål- och resursplan 2017och framåt

Kf 2017-06-20  93 - Årsredovsining år 2016 - Arvidsjaurs kommun

Kf 2017-06-20 § 95 - Mål- och resursplan 2018-2020 - Hela kommunen

Kf 2017-06-20 § 105 - Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun

Kf 2017-06-20 § 106 - Regler för föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun

Kf 2017-06-20 § 107 - Arvidsjaurs digitala agenda

Kf 2017-06-20 § 109 - Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning

Kf 2017-06-20 § 113 - Reglemente för socialnämnden

Kf 2017-06-20 § 114 - Reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Kf 2017-06-20 § 115 - Taxa för verksamhet enligt alkohollagen

Kf 2017-10-31 § 149 - Arbetsmiljöpolicy

Kf 2017-10-31 § 153 - Delårsredovisning 2017-08-31 - Hela kommunen

Kf 2017-10-31 § 158 - Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Kf 2017-11-28 § 185 - Mål- och resursplan 2018-2020 - Hela kommunen

Kf 2017-11-28 § 190 - Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2018-2022

 

 

Bilagor 2016

Kf 2016-03-02 § 11 - Reviderad Mål- och resursplan 2016 och framåt

Kf 2016-04-14 § 54 - Årsredovisning år 2015

Kf 2016-06-20 § 77 - Mål- och resursplan 2017-2019

Kf 2016-06-20 § 78 - Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 2016-07-01--2019-12-31

Kf 2016-06-20 § 83 - Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun

Kf 2016-11-29 § 173- Mål- och resursplan 2017-2019

Bilagor 2015

Kf 2015-11-24 § 178 - Mål- och resursplan 2016 och framåt

Kf 2015-10-27 § 147 - Delårsredovisning 2015-08-31

Kf 2015-06-23 § 104 - Delårsåredovisning 2015-04-30

Kf 2015-04-14 § 45 - Årsredovisning 2014

Bilagor 2014

Kf 2014-04-14 § 58 - Årsredovisning 2013

Bilagor 2013

Kf 2013-04-15 § 39 - Årsredovisning 2012

 

 

Skriv ut: