Protokoll kommunstyrelsens utskott

2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-16
2018-03-13
2018-04-23
2018-05-23
 

2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-01-23
2017-03-01
2017-04-25
2017-05-23
2017-06-12
2017-08-29
2017-09-26

 

2016

Personal- och arbetsutskottet

Ekonomiutskottet

2016-01-20 2016-01-20
2016-02-29 2016-05-24
2016-04-20  
2016-05-24  
2016-08-30  

 Fr o m 2016-07-01 har kommunstyrelsen ett utskott - Arbetsutskottet

2015

Personal- och arbets-
utskottet

Ekonomiutskottet

 

2015-01-20 2015-01-20  
2015-03-03  2015-03-10  
2015-03-11 2015-05-06  
2015-04-21 2015-05-28  
2015-05-25    
2015-09-29    
2015-10-20    
2015-11-02    
2015-12-14    

 

2014

Personal- och arbets-
utskottet

Ekonomiutskottet

Fritids- och
kulturutskottet

2014-01-20 2014-04-07 2014-03-03
2014-03-03 2014-10-01 2014-05-28
2014-03-11   2014-09-15
2014-04-07   2014-11-10
2014-05-12    
2014-09-08    
2014-10-20    
2014-12-17    

 

2013

Personal- och arbets-
utskottet

Ekonomiutskottet

Fritids- och
kulturutskottet

2013-01-14 2013-01-15 2013-03-11
2013-03-04 2013-03-12 2013-05-27
2013-04-08 2013-04-23 2013-09-23
2013-05-20 2013-05-14
2013-09-16 2013-06-03  
2013-10-29 2013-10-01  
2013-12-09 2013-10-29  
   

 
2012

Personal- och arbets-
utskottet

Ekonomiutskottet

Fritids- och
kulturutskottet

2012-01-23 2012-01-24 2012-04-17
2012-03-05 2012-04-23 2012-05-28
2012-04-17 2012-05-22 2012-10-01
2012-05-28 2012-06-19 2012-11-19
2012-09-24 2012-09-25  
2012-10-22    
2012-11-26     
2012-12-10    

 

 

 

 

 

 

Skriv ut: