Region 10

Arvidsjaurs kommun tillhör Region 10 sedan den 1 januari 2018

Kraft i frågor om tillväxt och attraktivitet:
"Arvidsjaurs kommun anser att vi genom Region 8 ges möjligheten att samarbeta med andra inlandskommuner med liknande förutsättningar och utmaningar. Region 8 har visat på stor handlingskraft och enighet inom många områden vilket ger genomslag såväl regionalt som nationellt. Med de förutsättningar kommunerna har inom Region 8 ser Arvidsjaurs kommun samarbete som en mycket viktig del för att våra kommuner fortsatt ska kunna vara attraktiva att bo och verka i" säger Lotta Åman, kommunstyrelsens ordförande och Ulf Starefeldt, kommunchef i Arvidsjaurs kommun

Skriv ut: