Kontakta Arvidsjaur kommun

Kontakta gärna kommunen med synpunkter, frågor, klagomål eller beröm.

 

Telefon växel/reception: 0960-155 00Arvidsjaurs kommunlogga

Telefax: 0960-129 40

E-post: kommun@arvidsjaur.se

Postadress: Arvidsjaur kommun, 933 81 Arvidsjaur

Besöksadress: Storgatan 13

 

Larm

112 Nödsituation (Ambulans, brandkår, polis, läkare)

Ambulans  Icke brådskande fall                    0920-22 02 75         
Brandkår Icke brådskande fall 0920-22 80 55  
       

 

Felanmälan

Anmäl fel på vatten, avlopp och vägar, gatubelysning och fastigheter via våra webbformulär:

* Felanmälan vatten, avlopp, vägar

* Felanmälan Gatubelysning (utom Storgatan)

Felanmälan fastigheter (Kommunens)

Gator, vägar, VA 0960-155 00             
Jour akuta fel 070-640 40 81  
Gatubelysning (utom Storgatan) 020-82 58 58  
Sophämtning               0929-576 60  
Jour 070-671 21 19

     

Fastigheter 0960-155 00  
Jour akuta fel (Securitas) 010-470 57 00  

 

KOMMUNLEDNING                        
       
Kommunalråd Lotta Åman   155 02  
T.f Kommunchef Ulf Starefeldt   155 04  
Ekonomichef Sara Eklund   155 23  
Personalchef Åsa Fjällman   155 20  
Skolchef Annette Rylén   156 05  
Samhällsbyggnadschef  Heikki Kairento   155 67  
Socialchef Ann-Sofi Levander   157 18  
Näringslivschef Stina Johansson   158 11  
Kultur- och integrationschef Kristina Grubbström   157 67  

    

NÄMNDSKANSLI                         
          
Nämndsekreterare Lotta Sandström   155 03  
Nämndsekreterare Inga Sandström   156 03  
Kommunikatör Kent Norberg   158 59  
Receptionist Magnus Svensson   155 00  
Receptionist, kontorsvaktm Daniel Oskarsson   155 05  
       


 
   

KOMMUNALA BOLAG                       
            
Arvidsjaurhem   175 00  
VD Mats Lundberg   175 53  
Uthyrning Kristina Bäckström   175 51  
       
Arvidsjaur Energi   157 10  
VD Heikki Kairento   157 14  
Driftansvarig Mats Rehnberg   070-318 79 43  
Fakturafrågor Energi Maria Marklund   155 24  
Fakturafrågor Lokaler   155 25  
       
Arvidsjaurs Flygplats   173 80, 173 81  
VD Ralf Lundberg   173 82  
Ekonomi Maria Marklund   155 24  
Utvecklingsansvarig Anne Åberg   070-257 75 79  


     

Kontakta personal, förvaltningar och nämnder


Här hittar du länkar till personal, förvaltningar och nämnder. På sidan finns också en beskrivning hur du kan e-posta personal.

 

Har du tips/synpunkter på kommunens hemsida?
Kontakta webbredaktionen 

Skriv ut: