Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel, registrering av partnerskap, vigselförrättare

Orsaker till borgerlig vigsel

Det finns flera orsaker till varför par väljer att viga sig borgerligt. I vissa fall handlar det om att man vill ha en enkel ceremoni, i andra fall vill man undvika religiösa inslag, eller så kan man ha varit gift tidigare.  

Rättsligt bindande

Den borgerliga vigseln är rättsligt bindande, och eftersom den saknar religiösa inslag så är den också ett bra alternativ om makarna har skilda religioner. Och självfallet utför alla vigselförrättarna registreringar av partnerskap.

Hindersprövning

För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning ske innan äktenskap får ingås. Prövningen görs av Skatteverket i det län där de som ska vigas är folkbokförda. Ansökan om hindersprövning ska göras av paret gemensamt hos Skattemyndigheten. Ansökan kan göras skriftligt eller vid besök.

Intyget om hindersprövning lämnas sedan till vigselförrättaren i samband med beställning av vigseln. Om hinder saknas utfärdas intyg hindersprövning och intyg vigsel, som gäller i fyra månader.

Könsneutrala äktenskap och vigsel

Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap och vigsel. En persons kön har inte längre betydelse för möjligheten att ingå äktenskap. Äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar har gjorts könsneutrala och lagen om registrerat partnerskap har samtidigt upphävts.
På regeringskansliets webbplats kan du ladda ner ett faktablad om könsneutrala äktenskap och vigsel (nytt fönster)

Anmälan om efternamn

Anmälan om efternamn görs hos Skattekontoret och kan göras i samband med ansökan om hindersprövning.

Vittnen

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Vittnen får man välja själv men kan också tillkallas av vigselförrättaren.

Vigselbevis

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Efter vigseln får paret vigselbevis eller utdrag ur vigselprotokollet. Vigselförrättaren underrättar skatteverket om vigseln.

Avgift
Kommunen tar ut en avgift för vigseln på 500 kronor.

Borgerliga vigselförättare / förrättare av partnerskap

Borgerlig vigsel kan väljas av alla. Efter en ändring i äktenskapsbalken kan kommunens vigselförrättare viga i hela Sverige. De som vill gifta sig borgerligt i Arvidsjaur, eller någon annanstans i Sverige ska kontakta de borgerliga vigselförättarna: 

 

Kenneth Eklund

Välkänd bland Arvidsjaursborna som rektor i många år på gymnasieskolan. Han arbetade som tillväxtchef i kommunen till hösten 2011. Numera tillbringar han sin tid som pensionär vilket gör att han kan ställa upp med kort varsel. För Kenneth är uppdraget en hederssak. Han anpassar sig helt efter parets önskemål.

Kristina Grubbström

Tidigare kommunens kultur- och fritidschef under många år.
Hon har ett stort engagemang för människor och att få vara delaktig i en vigselceremoni ser hon som ett privilegium och ett stort förtroende. Kristina anpassar naturligtvis vigseln efter brudparets önskemål men finns intresse delar hon gärna med sig av sina idéer och tankar.

Britt-Inger Hedman

Britt-Inger är en välkänd profil i Arvidsjaur. Hon har under 20-talet år varit kommunpolitiker med flera uppdrag. I sin privata yrkesroll är hon socialsekreterare där hon speciliserat sig på drogproblematik. Hon anpassar vigseln efter parets önskemål och delar gärna med sig av egna förslag om paret önskar det.


e-post: kommun@arvidsjaur.se

Dessa har uppdraget t.o.m 2018-12-31. Nominering till nästa mandatperiod ska i närtid lämnas till länsstyrelsen som förordnar vigselförrättare.
Skriv ut: