Kungörelse: Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Publicerat: 2018-09-04
Till och med: 2018-09-30

Arvidsjaurs kommuns gatu och va- enhet planerar för att anlägga ett nytt övningsområde för Sandbackaskolans fordonslinje. Det nya området planeras att vara beläget, mellan järnvägen och skidskyttestadion. Nära den plats där dom finns i dag.

 

På övningsområdet tränar eleverna att köra lastbilar och hjullastare. Lastning och lossning av last förekommer.

Verksamheten pågår enbart under tiden måndag till fredag mellan kl. 8.00 och kl.16.00.

Tankning av fordonen sker på annan plats.

 

Ett övningsområde för skolor är ej en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen.

Miljö och byggenheten har ändå valt att pröva anläggningen enligt miljöbalken, då området ligger i utkanten av Arvidsjaurs samhälle.

 

Handlingar i ärendet finns på miljö och byggenheten vid Arvidsjaurs kommun.

 

Synpunkter med anledning av gatu och va- enhetens anmälan ska ske skriftligt i brev eller e-post senast den 28 september 2018.

Skicka dina synpunkter till miljö och byggenheten, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur eller mbhn@arvidsjaur.se.

Skriv ut: