Nyheter

Vår webborganisation är uppbyggd så att kommunen har en kommunikatör med övergripande ansvar för webbplatsen. Därutöver finns redaktörer och skribenter ner i de olika verksamheterna. Tanken är att på så sätt skapa en bredare organisation, erbjuda bättre uppdateringar och undvika "flaskhals". 

Arbetsbeskrivning: Kommunikatören är systemansvarig, sköter administration av inloggningar, bevakar kvalitet på kommunwebben, initierar webbutbildningar, är skriv- och fotokunnig. Skapar pressmeddelanden och informerar medier när kommunen vill nå ut med information. Marknadsför Arvidsjaur i annonser och artiklar. Tar emot beställningar av tjänstekort. Är redaktör för Kommuninfon samt styr startsidan. Ingår i kommunens informationsgrupp i händelse av kris.

Kommunikatören tillhör Stödfunktionen och lyder direkt under kommunchefen, som är ansvarig utgivare för kommunens hemsida, kommunen Facebook samt olika publikationer så som Kommuninfo (utkommer 2ggr/år).

Kommuninfo juli 2018 (tidning i pdf)

Länkar:

Värt vetande om Arvidsjaurs kommun

Nyheter


Kommunikatör

Kent Norberg

Kommunikatör

Telefon: 0960-158 59
Mobil: 070-24 24 396
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nyheter från Meltwater

Oviss framtid för bassängen väcker oro

2019-03-22 20:36

ARVIDSJAUR Oron för en stängning av varmvattenbassängen växer bland föreningarna. Att inte få använda bassängen leder till ohälsa och stora...

Ännu mer stöldgods söker ägare

2019-03-21 12:16

ARVIDSJAUR Stöldgods efter stuginbrott i trakterna kring Arvidsjaur och Arjeplog söker fortfarande ägare.

Företagsklimatet i Arvidsjaurs kommun

2019-03-20 11:37

Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Arvidsjaurs kommun. Vi går igenom resultatet av årets enkätundersökning samt...


Skriv ut: