Peter Yström, näringslivsenheten Skövde, Anders Poutiainen, Skaraborgs regemente P4, Lotta Åman, kommunalråd i Arvidsjaur, Leif Walterum kommunalråd i Skövde och deras oppositionsråd Marie Ekman samt Björn Eliasson, stabschef vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur. På bilden framför AJB:s nyinvigda utbildningsanordning, där bland annat "Bergsplutonen" kan öva sina färdigheter på hemmaplan. Foto Kent Norberg.

Givande besök i syfte att fördjupa samverkan mellan försvarskommuner

2017-11-09 08:18

Arvidsjaur hade på onsdagen besök av en delegation från Skövde i syfte att stärka och fördjupa samverkan mellan försvarskommunerna samt skapa upplägg för Försvarsmaktskonferensen i Skövde, i april:
-Ett mycket bra och givande besök, sa Skövdes kommunalråd Leif Walterum.


AJB:s stabschef Björn Eliasson visar på den tredimensionella miniatyrkartan, utformingen av den militära utbildningsplattformen i Arvidsjaur.

Besökets fokus var Arméns Jägarbataljon. Förutom en fin dragning om Jägarbataljonens verksamhet, av stabschef Björn Eliasson, genomfördes även några "bonusbesök" på; "Superföretaget Arvidsjaur Renslakt, Anna-Lisas Souvenirbutik och flygplatsen. 


Arvidsjaurs flygplats besöktes. Foto Kent Norberg.


Delegationen fick även en titt i biltestutställningen, på flygplatsen.


Skövde är liksom Arvidsjaur ett förvaltningsområde för minoritetsspråk:

-Skillnaden är att vi är ett finskt förvaltningsområde. Det var därför intressant att lyssna till Mariann Lörstrand om hur ni jobbar som samiskt förvaltningsområde, sa Marie Ekman, oppositionsråd i Skövde.


Mariann Lörstrand berättade om hennes uppdrag som samisk koordinator i Arvidsjaurs kommun.

Anders Poutiainen, Skaraborgs regemente P4, tyckte att det vara givande att höra hur AJB och kommunen samarbetar:
-Ni har nära till varandra på ett förlösande sätt och kan utbyta erfarenheter när ni träffas på affären eller i en förening.
-Men har även regelbundna mer formella träffar vid kommunalfullmäktige och liknande. Jag förstår att ni har ett nära samarbete, sa Anders efteråt.

  • Peter Yström näringslivsenheten i Skövde, imponerades av ruljangsen på Arvidsjaur Renslakt:
    -Vilken fart de hanterar renen och förädlar den själva till olika styckdetaljer!

       
Högt tempo på Arvidsjaur Renslakt AB. Foto Kent Norberg.


AJB:s stabschef Björn Eliasson höll ett intressant föredrag om deras verskamheter, så väl nationellt som internationellt. (Bilden t.h)

AJB:s stabschef Björn Eliasson berättade bland annat att man har 494 soldater i krigsorganisationen, vara omkring 200 är tjänstgörande i Arvidsjaur. Därav 126 heltidssoldater och 90 deltidssoldater. På AJB finns för närvarande 82 yrkesofficerare:
-Målbilden för 2025 är att bli minst 115 yrkesofficerare, för att kunna utbilda fler rekryter, sa Björn och uttryckte även en önskan om en handfull personal för att kunna skapa en viktig utvecklingsfunktion.

Grundutbildningen för en jägarsoldat är 11 månader:
-De behöver den tiden för att utbildas inom både vinter- och barmarksförmågor.


I utbildningsplattformen finns totalt 752 bäddar och ett stort certifierat övningsområde på 7 442 hektar (ca 74 kvadratkilometer). Foto Kent Norberg.


En av punkterna i målbilden för 2025 är även att Arvidsjaur är ett nationellt och internationellt centrum för utbildning inom området vinterstrid:

-Där är vi ju nästan redan i dag, konstaterade stabschef Björn Eliasson och nämnde att Försvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur tog emot vinterövande militär förra säsongen motsvarande 18 000 gästnätter!

 

  • Skövdedelegationen fortsatte på torsdagsmorgonen vidare till F21 i Luleå där de fick mer information om hur försvarskommunerna i Norrbotten samarbetar inom ramen för Regionalt samverkansforum. Ett forum där även av Arvidsjaur, som förbandsort deltar, för att synliggöra verksamheterna och främja fortsatt svensk militär utbildning/närvaro i regionen.

 


Skriv ut: