För närvarande pågår grävning av bredbandsnät på Villavägen, i centrala Arvidsjaur. Daniel Lindberg, Björn Lundström och grävmaskinist Ingemar Strandberg jobbar med uppgiften. Foto Kent Norberg.

Bredbandsutbyggnad

2017-09-20 16:08

Nu pågår bredbandsutbyggnaden i samhället för fullt!

Området öster om Fjällströmvägen och norr om Storgatan, fram till Sten Laestadiusvägen (industriområdet på Larstorp undantaget), beräknas vara klart i slutet av vecka 40. All grävning är färdig där, det som återstår är att blåsa in fiber och installera kundenheterna i fastigheterna.

För närvarande pågår kabelgrävning längs Villavägen. Samhället är indelat i nio olika områden, beroende på antalet intresseanmälingar.


Läs mer på Stadsnätets hemsida, all information om bredband finns att läsa där (Klicka på bilden) 

 


Daniel Lindberg och Björn Lundström gräver en fåra dit kabeln ska läggas.


Insatallation av kundenheter i huset. På den här bilden blåses fibern in i rören, inne i den gula kabeln, som redan ligger nedgrävd i jorden, fram till den aktuella fastigheten.

Bredbandsutbyggnad på landsbygden:

För närvarande pågår projektering av Pjesker och Renträsk byar. Vi har nått tillräckligt hög anslutningsgrad.
Bägge byarna är stora till ytan vilket gör att kostnaderna för bredbandsutbyggnad blir höga. Trots bidragsdelen, som bevisligen inte räcker till, så arbetar vi på att hitta lösningar för att kunna genomföra utbyggnaden, senast 2018.

Bredbandsutbyggnad i Arvidsjaurs samhälle:

Arvidsjaur_omraden_A3

Område 1, öster om Fjällströmvägen och norr om Storgatan, fram till Sten Laestadiusvägen (industriområdet på Larstorp undantaget), beräknas vara klart i slutet av vecka 40. All grävning är färdig där, det som återstår är att blåsa in fiber och installera kundenheterna i fastigheterna.
Område 3, för närvarande pågår kabelgrävning längs Villavägen. Utbyggnad sker så länge vädret tillåter.

Skriv ut: