Dialog- och demokratidag för unga i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

Dialog- och demokratidag

2018-03-23 08:31

På onsdagen arrangerades en Dialog- och demokratidag för högstadiet och gymnasiet samt unga 19-25 år. Omkring 450 unga bjöds in!

Under dagen delades eleverna upp i olika grupper där de fick information, om bland annat kommunens uppdrag. Exempelvis att tillhandahålla räddningstjänst, skola, barn- och äldreomsorg, vatten- och avlopp och renhållning. Sedan finns det frivilliga uppgifter som en kommun kan ägna sig åt för att göra orten mer attraktiv, så som: Kultur, näringslivsutveckling, bygga bostäder och liknande.

Eleverna uppmanades efter informationen att fundera ut någon fråga som de intresserar sig. Därefter skriva ett medborgarförslag eller en enkel fråga till kommunens tjänstemän eller politiker.

Vissa av dem fanns på plats, och hade spritt ut sig i de olika grupperna/klassrummen för att hjälpa till och svara på frågor. Kunde de inte svara på rak arm, tog de med sig frågan och bad att få återkomma med svar:
-Vi har hunnit få in en hel del frågor och förslag från eleverna, säger läraren Eva Lundström och ger några exempel:

  • Hur blir det med badhusets ombyggnation?
  • Vad ska bli på platsen där utebassängen fyllts igen?
  • Varför det inte finns speciella omklädningsrum för flickor på IP?Dagen bjöd även på föreläsningar i Laponias kongressal och i Medborgarhusets biosalong. Emma Swanström, bloggare, musiker och skribent från Umeå, pratade om jämlikhet, inkludering, föräldraskap och sexualpolitik.

Linus Wellander, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Han informerade om FN:s konvention om barns rättigheter och uppmanade lärare att ta upp ämnet på lektionerna:
-Kommuner ska ha ett ungdomsperspektiv vid beslut. Det ger högre acceptans och stärker demokratin. Fundera på om det finns någon fråga där ni som ungdomar är målgrupp och kan vara med och påverka.

Linus berättade vidare om hans modell för att lyckas med engagemang:
-Vad brinner du för, finns det något i din kommun som berör dig på något sätt? Kanske är det något du vill ändra på?

Han betonade att det måste kännas inspirerande och meningsfullt. Sedan ska man vara aktiv och skapa engagemang för sin sak och sist men inte minst känna sig som en hjälte:
-För det krävs mod att bry sig!

 

 

 

 

 


Skriv ut: