Roland Sandgren Rolles krog, Ulf Starefeldt kommunchef, Emma Hallnor Camp Gielas, Sofie Lundberg Nilsson Arvidsjaurs destinationskontor och Robert Möller Tripple-X. Foto Kent Norberg.
Roland Sandgren Rolles krog, Ulf Starefeldt kommunchef, Emma Hallnor Camp Gielas, Sofie Lundberg Nilsson Arvidsjaurs destinationskontor och Robert Möller Tripple-X. Foto Kent Norberg.

Arvidsjaurs skoterledsförening bildad!

2018-01-12 12:00

Torsdag 11 januari 2018 gick startskottet för nystartade Arvidsjaurs skoterledsförenings ledpreparering:
-Vi inleder med preparering av prioriterade lederna till Stenträsket och Reivo. Beroende på pengainflödet utvidgar arbetet till andra leder, säger den nybildade föreningens ordförande Roland Sandgren.

Enligt Roland kan man likna föreningen med ett "bankkonto". Med syfte att samla in medel för att kunna anställa en entreprenör att sköta lederna:
-Det går inte i längden att klara detta med ideellt arbete. Det var ju det som till slut gjorde att skoterklubben inte mäktade med längre.  


Men nu har alltså den vilande gamla- och nybildade skoterföreningen, tillsammans med besöksnäringsföretagen och kommunen, inlett ett samarbete för att lösa problemet: Nämligen behovet av bra skoterleder!
Ett uttalat behov från såväl besöksnäringen som kommunmedborgarna. 

(Bilden t.v) Skoterlederna är nu markerade med nya snygga skyltar. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär till genomförandet av detta projekt. 

-Vi vill gagna så många som möjligt och att verksamheten ska vara transparent, säger Roland och berättar att föreningen aktivt kommer att fortsätta söka sponsring hos företag, som är beroende av ett väl preparerat skoternät.

Skoterledskort säljs redan på flera ställen runt om i Arvidsjaur. Däribland turistbyrån, OkQ8 och Clarion hotell. Avgiften går även att lösa via swish. Det finns inget vinstintresse. Alla pengar som kommer in går oavkortat till föreningens bankkonto för ledpreparering.

Priserna för skoterledskorten är:

  • 50 kr per person och dygn
  • 100 kr per person och vecka
  • 250 kr per person för hela säsongen
  • 400 kr för säsongskort, hel familj

Alla entreprenörer i branschen tar ut avgiften av sina kunder som avser att nyttja skoterlederna:

-Nu är det viktigt att kommunmedborgarna stöttar detta så att vi kan få snurr på ledprepareringen och även fortsätta att behålla det till kommande år, säger Sofie Lundberg-Nilsson, Arvidsjaurs destinationskontor.

Emma Hallnor (bilden t.v), Camp Gielas, håller med:
-I dag har vi 1200 kronor på kontot och det kommer vi inte långt med... Men ju fler slantar vi får in, desto mer ledpreparering kan vi åstadkomma. 

Tanken är att börja med de prioriterade lederna till Akkanåke/Stenträsket (kommunen pistar leden) och Akkavare/Reivo - för att sedan utvidga lednätet till att innefatta även byarna: 
-Därför hoppas vi nu verkligen att Arvidsjaursborna ställer upp på detta och köper ledkort, oavsett om man bara kör ett par gånger på lederna. Annars vet jag inte hur vi ska lösa det.

Ett mindre attraktivt alternativ skulle i så fall kunna bli att entreprenörerna själva drar upp skoterspår för eget bruk. Något som inte skulle gagna vare sig medborgare eller gästande kustbor.

Enligt transportstyrelsen fanns 3 330 skotrar registrerade i Arvidsjaurs kommun, oktober 2017. 

De mindre kommunerna i Norr- och Västerbotten dras med samma problem när det gäller snöskoterlederna. Pengar och ideella krafter sinar:
-Jag vet att de tittar på oss och väntar spänt på om det här samarbetet ska lyckas. Fixar vi det, lär Arvidsjaur alldeles säkert bli pilotkommun, säger Sofie. 

Fakta om Arvidsjaurs skoterledsförening

  • Styrelsen består av en handfull medlemmar från besöksnäringsföretagen samt två adjungerande medlemmar från kommunen, som kommer att vara sammankallande samt behjälpliga med administrativa åtaganden.
  • Gamla och nya skoterföreningen har ett samverkansavtal gällande nyttjande av fordon och snösladdar.
  • Den nystartade föreningen kommer enbart att ägna sig åt ledpreparering.
  • Även om du inte kör skoter är du självklart välkommen att köpa skoterledkort och bidra till prepareringen

      Skoterturismen i Arvidsjaurs kommun ökar och betyder mer och mer för lokala handlare och entreprenörer.


Skriv ut: