Föräldradialog 30 nov

2016-11-10 08:50

Med anledning av den pågående genomlysningen av Arvidsjaurs kommuns grundskoleverksamhet bjuder kommunstyrelsen in F-9 elevers föräldrar till ett informations- och dialogmöte 30 november.

Tid: 18-20:00.
Plats: Medborgarhuset.

Det kommer att finnas möjlighet att fylla i en enkät med några frågor (se bifogade frågor), samt ställa muntliga frågor till Barn- och utbildningsnämndens ledamöter, kommunalråd samt de konsulter som genomför skolgenomlysningen.

Enkätfrågor:

  • Vad är positivt och bra i grundskolan i Arvidsjaur?
  • Vad är mindre bra och kan utvecklas i grundskolan i Arvidsjaur?
  • Vad tror du att de sjunkande betygsresultaten i 9:an beror på? Vad tror ni behövs för att höja dessa framöver?
  • Hur upplever du ditt barns arbetsmiljö på skolan?

Skriv ut: