Arkivbild som inte har något med artikeln att göra. Endast en illustration över att eleverna leder svarsfrekvensen i genomlysningen av grundskolan. Arkivfoto Kent Norberg

Eleverna leder svarsfrekvenen mot personalen...

Enkäterna som har gått ut till skolpersonal och elever stängs 22/12. Till dags datum leder eleverna med cirka 70 procent i svarsfrekvens mot personalens 65 procent.

HRM och styrgruppen hoppas på ett starkt avslut av både personal och elever så att fler synpunkter kommer in!

Skriv ut: