Workshop

Som en del i uppdraget att "genomlysa grundskoleverksamheten i Arvidsjaur" ligger närmast en gemensam workshop.

Det är det sista ledet i uppdragets insamlingsarbete (tillsammans med enkäter, intervjuer, föräldradialog, samtal, möten och inläsning av andra underlag och dokument).

Workshops är en kreativ mötesform, som kan locka fram deltagarnas inneboende drivkrafter, tankar och idéer.

I denna workshop samlas ett 20-tal personer, i olika roller och funktioner, i ett slags förenklat "Arvidsjaurs grundskoleverksamhet i miniatyr".

Tillsammans kommer man under denna workshop att bland annat titta på utmaningar, möjligheter, idéer och lösningar, för Arvidsjaurs grundskolor. Både när det gäller nu-läget och ett framtida bör-läge.

Full fokus på elevernas bästa kunskapsresultat, utbildning och skola!

Skriv ut: