Det är dags för redovisning av genomlysningsarbetet av grundskolan i Arvidsjaurs kommun. Utredaren, Jimmy Svensson, HRM Affärsutveckling, kommer tillsammans med sina kollegor att presentera resultatet vid två tillfällen 29 mars: På eftermiddagen för skolpersonal och på kvällen för vårdnadshavare och allmänhet. Alla hälsas välkomna till kommunfullmäktigesalen! Foto Kent Norberg.

Inbjudan till redovisning av "skolgenomlysningen"

2017-03-17 11:12

Vad hände med "skolresultaten" – ett "jack i skivan", en nedåtgående trend och/eller beror det på helt andra saker?

Härmed bjuder vi in; politiker, tjänstemän, skolledning, lärare och övrig personal anställda på våra skolor, till presentation av "Genomlysning av grundskoleverksamheten" i Arvidsjaurs kommun, klockan 14.00-ca 16.00, onsdagen 29 mars 2017.Agenda:
• Presentationen av genomlysningen framförs av utredarna, Jimmy Svensson och Ulrika Mandell, HRM Affärsutveckling.

Ur innehållet:
o Om uppdraget i sig
o Om genomlysningsarbetet
o Förslag till rekommendationer, för insatser/åtgärder på kort och lång sikt
• Därefter tid för frågor
• Avslutning
Tid & plats: klockan 14.00, Fullmäktigesalen, Kommunhuset.

Obs! Senare på kvällen 18-19.30 välkomnas även vårdnadshavare, med barn inom grundskolan i Arvidsjaurs kommun samt allmänhet, in till en redovisning av resultatet.

(Rapporten kommer att publiceras på kommunens hemsida.)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sara Nordström, Upphandlare
0960-165 56
sara.nordstrom@arvidsjaur.se

Varmt välkommen!

Kommunfullmäktige genom
Presidiet


Skriv ut: