Ny asfaltbeläggning på Storgatan. (Arkivfoto Kent Norberg.)

Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-08-22 14:01

Det har varit en del återkommande frågor från medborgare i sommar. Frågorna har berört dessa områden:

Asfaltering
Kommunen har en entreprenör som utför mark- och beläggningsarbeten. Varje år åtgärdas plogskador och ställen där vi har grävt, ex Borgargatan och Lappstadsgatan. Återställningsarbeten görs normalt två gånger per år, vilket innebär att det kan gå ett antal månader innan skadorna åtgärdas. Det som inte är åtgärdat ännu kommer att åtgärdas i höst. Om vägarna trafikeras mycket kan grusningen som görs innan asfalteringen sjunka undan och bilda håligheter. Får gatuenheten kännedom om det fylls de igen. Glöm därför inte att göra en felanmälan till gatuenheten, läs mer om det längre ned på sidan.

Gräsklippning
Arvidsjaur kommun är en av de kommuner som utför mest i egen regi. Kommunen har fått kritik för det. Vi har även sett att det finns behov av en privat aktör i Arvidsjaur, då vi fått förfrågningar från företag och föreningar om att utföra tjänster åt dem. Kommunen ska inte konkurrera med den privata marknaden och därför har vi fått säga nej till att klippa hos privata fastighetsägare. Maskinparken var gammal och behövde förnyas och det skulle innebära en investering för kommunen. I detta läge valde vi att lägga ut gräsklippning på entreprenad och i år är första året.
Vi har vid ett flertal tillfällen under sommaren fått kritik för hur detta har skötts och vi har därför kontinuerligt haft korrigerande samtal med entreprenören som vidtagit åtgärder. Vi anser att det i dagsläget fungerar bra.

Belysning
Arvidsjaur kommuns belysning sköts av en entreprenör. När ni upptäcker fel, ex lampor som inte lyser ska detta anmälas till entreprenören genom ett formulär längst ner på kommunens hemsida.

Vart tredje år byts ljuskällorna ut i de armaturer som ännu inte består av LED. I år är det i Arvidsjaur tätort området öster om Fjällströmsvägen, mellan Storgatan och Sten Laestadiusvägen samt området på södra sidan av Storgatan till Järnvägsgatan med begränsningen från Camp Gielas till Skillnadsgatan. De fel som finns på dessa anläggningar kommer att åtgärdas i samband med att seriebytet utförs nu i höst. Ibland tänds även belysningen dagtid för att testas.

Kommunen har ackordsabonnemang hos Vattenfall vilket innebär att vi inte har mätning på vår förbrukning utan vi betalar en schablonkostnad beräknad på ett visst antal brinntimmar per år.

Felanmälan
Längst ner på kommunens hemsida finns en länk där det står felanmälan. Använd länken felanmälan vatten, avlopp och gator för att anmäla in gropar i vägar, bortfallna skyltar, trasiga brunnslock, oklippt gräs mm.


Skriv ut: