Det sker farlig snöskoterkörning kring järnvägsstationen i Arvidsjaur. Arkivfoto: Kent Norberg.

Skoterkörning vid Arvidsjaurs järnvägsstation

2018-01-29 10:56

Inlandsbanans säkerehetshandläggare, Jens Forsberg, är orolig över obehörig skoterkörning vid Arvidsjaurs station:
-Detta sker ganska frekvent och måste stoppas innan olyckan är framme, säger han.

 

Jens säger vidare att det förekommer lite då och nu att de kör med rälsfordon på trafikplatsen i Arvidsjaur, utan att de annonserar om det...
-Vill inte vara med om någon olycka med obehörig trafik.

  • När det är ett förmodat obehörigt spårbeträdande och personen/personerna befinner sig i säkerhetszonen, ska det bedömas som ett livshotande läge och området spärras av.

  • Område på eller invid Trafikverkets/Inlandsbanans järnvägsnät, som minst utgörs av säkerhetszonen samt ett område som i sidled sträcker sig minst 4 meter från närmaste räl.

  • Vid omhändertagande av obehörig i spårområde ska utkallad personal säkerställa att trafikstopp för det aktuella området är verkställt innan omhändertagande kan genomföras.

  • När trafikstopp verifierats från tågklareraren ska person som obehörigt vistas i spårområdet avvisas av oss anlitad personal eller polis/räddningstjänst/ambulans. Personen som avvisas ska upplysas om att det enligt lag inte är tillåtet att vistas i spårområdet utan tillstånd samt att det kan vara fara för liv och hälsa.

  • Vid misstanke om brott eller vid vägran att hörsamma anmaningen att avlägsna sig från spårområdet ska personen omhändertas av utpekad och utbildad personal (befattningshavare i säkerhets- och ordningstjänst/ordningsvakt) eller av polis. Om omhändertagandet sker av oss anlitad personal ska den omhändertagna snarast överlämnas till polis. Överträdelse kan medföra böter med för närvarande 750:- (ej bekräftat belopp.)

 

-Som information vill jag bara påvisa att det är förbjudet att vistas enligt lag i eller för nära spårområde då det kan vara förenat med livsfara. Lokdragna tåg har lång stoppsträcka och stannar alltså inte på några meter som en bil kan göra. Kör vi 40km/h så är stoppsträckan i bästa fall 300 meter för lok med vagnar. Motorvagnar något kortare men stannar trots allt inte på en gång.
-Så det är inte för att vi vill vara besvärliga på något sätt utan att vi vill påtala problemet och värna om våra ungdomar. 

Jens Forsberg
Säkerhetshandläggare
Inlandsbanan, Östersund


Skriv ut: