Zena Yousef var en av 19 nya medborgare som kommit till Arvidsjaurs kommun under innevarande år. Kommunfullmäktiges ordförande Peter Rydfjäll hälsade välkommen med diplom och blommor. Foto Kent Norberg.

Nya medborgare välkomnades!

2017-11-28 13:59

-Sverige växer när nya medborgare etablerar sig i vårt land. Men vi behöver även bli fler i Arvidsjaurs kommun. Det känns därför kul att hälsa nya medborgare välkomna till oss! sa kommunfullmäktiges ordförande Peter Rydfjäll.

Peter berättade att totalt 19 personer har blivit nya medborgare i vår kommun. Dock hade endast ett fåtal tagit sig till kommunfullmäktiges tisdagsmöte, för att få uppskattning samt belönas med blommor, diplom och inte minst viktigt i dessa dagar att få välkomande applåder:
-Vi vet att flera av de andra nya medborgarna jobbar. Tack även till er för att ni kommit hit och bidrar till vår kommun! sa Peter Rydfjäll.


Kommunfullmäktige består av politiker från de partier som medborgarna i Arvidsjaurs kommun valt att rösta på. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten att närvara vid. För att på plats lyssna till de olika frågorna som debatteras, och på så vis skapa sig en egen bild över hur demokrati fungerar.


Nebras Ghanam hälsas välkommen.


Nizar Hadid hälsas välkommen.


Majda Hadid hälsas välkommen.


Skriv ut: