Ny skolorganisation

2018-05-04 13:33

För att skapa förutsättningar för en ny skolorganisation inom Arvidsjaurs grundskola har arbetsgivare och rektor på Fridhemsskolan enats om att nuvarande rektor avslutar sin anställning inför kommande läsår, enligt en anställsningslagsmässig överenskommelse.  Det ger nämnd och förvaltningsledning fria händer att forma en ledning som de tror kan uppnå de mål som sätts.

Nuvarande rektor kommer att överlämna till kommande rektor innan avslut av tjänsten 31/8 och personal och elever kommer enligt rekryteringsplan att ledas av en ny rektor för hela grundskolan när läsåret 2018/2019 startar.

Skolledningen kommer att förstärkas på Fridhemsskolan med 50% biträdande skolledare, som tillsammans med nuvarande biträdande rektor, blir nya rektorns förlängda ledningsfunktion på Fridhemsskolan.

Lars Håkan Andersson
Tf skolchef


Skriv ut: