Projekt Remoage. Videomöte mellan patient Hille Ollila och Palliativa Rådgivningsteamet i Piteå. Foto Kicki Pettersson Åman.

Konsultation via video inom palliativ vård

2017-05-09 10:31

För närvarande pågår ett projekt med konsultation via video inom palliativ vård. Syftet är att hitta en arbetsmodell med distansöverbryggande teknik mellan palliativa rådgivningsteamet i Piteå, hemsjukvården och särskilda boenden i Arvidsjaur och Arjeplogs kommun - som tillägg till befintlig samarbetsmodell.  

På måndagen hölls ett videomöte med patiernten Hille Ollila och Palliativa Rådgivningsteamet i Piteå. Hille tyckte att det fanns bara fördelar med att kunna ha videomöten:
-Det ligger i tiden med att använda den här typen av teknik, sa han efteråt.

Enligt Hille underlättar det för honom som patient i och med att man slipper långa restider till sjukhuset:
-Det är kostnadseffektivt och ger mer livskvalité då det är både besvärligt att resa. Och om man har ont så är det dessutom jobbigt att sitta i en taxibil flera timmar.

Kicki Pettersson Åman jobbar som distriktssköterska i Arvidsjaur:
-För oss som sjukvårdspersonal får vi snabba ordinationer och planer kring handläggning av vården. Samt hjälp vid exempelvis teknikproblem av smärtpumpar eller liknande.

Syftet är vidare att att boka i förväg besök via video hos patienten och därmed öka möjlighet till delaktighet för patienten. Patienten får själv beskriva sitt hälsotillstånd. Kunna nyttja tekniken vid uppföljningar, akuta konsultationer.

Mål

  • Utveckla och förbättra redan befintligt samarbete.
  • Minska resande för patienten och hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Ökad trygghet för patient.
  • Ökad kompetens för berörd personal och ökade möjligheter till säkrare bedömningar.

Förväntad nytta

  • Ökad trygghet för personal i glesbygd genom ökat och utvecklat konsultstöd.
  • Trygghet för personal i glesbygden att få råd och stöd via bild vid skötsel av kvarliggande dränerin, pumpbehandling, svåra omläggningar mer mera.
  • Ökade möjligheter för patient/närstående att få kvalificerat stöd/behandling i hemmet.
  • Befintlig läkarresurs i det palliativa rådgivningsteamet används mer optimalt
  • Minskat resande för personal och patient/närstående.

Skriv ut: