Halkan ställer till problem för sophämtningen

2019-02-27 09:53

På grund av extrem halka har ordinarie sopbil kört av vägen och därför inte kunnat tömma alla sopkärl denna vecka. Det har även varit så halt på vissa vägar att sopbilen inte kunnat ta sig fram.

Ordinarie sopbil beräknas vara ur bruk ett antal veckor. Just nu körs sophämtningen med en reservbil som inte har de elektroniska körlistorna. Vår entreprenör gör allt för att lösa problemen.

Har du inte fått ditt sopkärl tömt är det okej att ställa en säck vid ditt sopkärl vid nästa ordinarie tömning.

Vi önskar att drabbade har förståelse för detta.

/Avfallsenheten


Skriv ut: