Skolgenomlysningen närmar sig slutet...

2017-03-06 11:22

Genomlysningen av Arvidsjaurs grundskoleverksamhet avslutas under mars månad och en rapport överlämnas till beställaren (Presidiet) 29 mars kl 18 i Fullmäktigesalen.

Skolorna i Arvidsjaurs kommun har tidigare nationellt rankats högt, men har sjunkit i ranking, tillsammans med elevernas resultat de senaste åren.

Syftet med genomlysningen av grundskolans verksamhet är att nu skapa förutsättningar för en väl fungerande skolverksamhet, där målet är att alla elever går ut grundskolan med minst godkända betyg.

Rapporten kommer bl a att beskriva det nuläge, som utredaren sett och hört kring grundskoleverksamheten, samt föreslå ett antal rekommendationer hur Arvidsjaur kan ta sig till ett önskat börläge, med elevernas bästa kunskapsresultat i sikte.”


Skriv ut: