Skyltning för ett mer attraktivt Arvidsjaur

2016-12-20 08:43

Arvidsjaur kan idag erbjuda ett rikt urval av butiker och service och speciellt sällanköpshandeln uppvisar mycket starka siffror. För att handeln ska fortsätta utvecklas, och även framgent ses som ett naturligt centrum för handel av kringliggande kommuner och övriga besökare, är det viktigt att kontinuerligt arbeta för ett attraktivt centrum.

En bra planerad och utförd skyltning bidrar till att synliggöra företag, organisationer och myndigheter samtidigt som utomhusmiljön, där människor vistas, ska upplevas som trivsam och säker.

Överdriven skyltning ger lätt en upptrappning av skyltstorlekar vilket gör att enskilda verksamheter försvinner i mängden. Ett oroligt och skräpigt intryck i miljön förlorar i attraktivitet.

Arvidsjaurs kommun har tillsammans med bland andra Företagarna och Trafikverket nyligen reviderat kommunens riktlinjer för skyltning. Riktlinjerna finns tillgängliga nedan. Utgångspunkten för översynen har varit att skapa riktlinjer som bidrar till att vårt samhälle ska upplevas som trivsamt, välordnat och välskött.

Till följd av de nya riktlinjerna för skyltning har en inventering gjorts under hösten 2016 av den befintliga skyltningen längs Storgatan. Det finns flertalet skyltar, banderoller, beachflaggor, trottoarpratare som inte har tillstånd eller är förenliga med de nya riktlinjerna eller gällande Trafikverkets regler för skyltning inom vägområden. Brev har därför skickats ut till berörda om att dessa måste tas bort senast 2017-02-28 om inte tillstånd kan uppvisas till kommunen eller Trafikverket.

Samlingsskyltar
Riktlinjerna för skyltning inkluderar bland annat möjlighet till att placera samlingsskyltar längs Storgatan för att möjliggöra skyltning till företag som inte har verksamhet direkt invid Storgatan. Tanken är att få ett mer attraktivt centrum, en tydligare vägvisning för besökare till de som inte har sina affärer vid Storgatan och en mer enhetlig skyltning.

Företagarna avser att ansöka om tillstånd för sådana samlingsskyltar, för att sedan kunna erbjuda möjlighet för att sätta upp hänvisning till aktuellt företag på dessa skyltstommar mot en kostnad. Om du som företagare är intresserad av att finnas med på en sådan skylt kan du anmäla ditt intresse till: Agneta Burman, Turistbyrån. 0960-157 96.
Hon kommer att samordna detta för Företagarnas räkning.

Ps, på grund av risken för spam skriver vi inte ut den färdiga mejladressen. Utan ni skriver in förnamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Burman

Samordnare för samlingsskyltar

Telefon: 0960-157 96
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se


Relaterade Länkar

Skriv ut: