Klorgasutsläpp har skett i Centrumbadet, Stationsgatan. Därför har räddningstjänsten spärrat av ett området på 100 meter kring badhuset. Arkivbild Kent Norberg.

Alla värden ser bra ut i badhuset!

2018-10-12 08:43

Tisdag 11:45:
Centrumbadet är sanerat och alla värden är i sin ordning. Därför är det beslutat att öppna bassängen onsdag.
Gymnastikhallen är redan igång i dag måndag för skola och allmänhet.


 

På grund av felblandning av kemikalier till Centrumbadets tankar hålls badhuset stängt till vidare.

Bakgrunden är att entreprenör av misstag råkat blanda svavelsyra i fel tank, varför en kemisk gasreaktion uppstått som föranlett att berörd personal för närvarande undersöks av läkare. 

70-80 liter svavelsyra har läkt ut från tankbilen. Räddningstjänsten har spärrat av ett område på 100 meter kring Centrumbadet och för säkerhets skull skickat hem elever från Ringel- och Tallbackaskolan (totalt 413 elever). Entreprenören utreder vad som skett.

För närvarande inväntas hjälp från Kemresursen, Luleå. Fram tills de anlänt är läget fryst, rapporterar räddningstjänsten.

Svavelsyra är ohälsosamt att inandas, räddningsledaren uppmanar därför allmänheten att respektera avspärrning på 100 meter kring Centrumbadet!

Badhuset hålls stängt till vidare.

När mer information kring sanering och hur länge badhus och skolan hålls stängda kommer vi ut med det på den här sidan.

Media hänvisas till inre befäl: 0950-162 12.
(Obs! Tidigare nr 162 11 blev belamrat av samtal varför nytt nr meddelas här ovan.)

Kl: 12:00
Kemresursen från Luleå anlände före lunchtid till Centrumbadet i Arvidsjaur och det jobbas nu med att sanera området.

Kl: 13:20
"Av säkerhetsskäl har Räddningstjänsten i morse tagit beslut om att utrymma Tallbacka- och Ringelskolan. Utrymningen skedde omgående och gick mycket smidigt. Vi vill från Barn- och Utbildningsförvaltningens sida tacka samtliga inblandade för ett väl genomfört arbete. På måndag är det skola som vanligt. Trevlig helg!

Stefan Millgård, skolchef"

Kl 13:25
Ännu inga prognoser från räddningsledaren.

Kl 13:35 
Inre befäl meddelar att sanerningarbetet ute närmar sig slutet.

Kl 13:40
-Hotet är undanröjt, kemikaliespillet är omhändertaget! Om cirka 40 minuter hävs den utvändiga avspärrningen, säger Magnus Öhman, räddningstjänsten.
Centrumbadet är ventilerat och på måndag kommer en sug- och slangbil för att tömma tanken. Fram till det är utfört hålls badet stängt:
-Vi räknar med att kunna öppna igen på tisdag.

Skolorna kommer att bedriva sina verksamheter som vanligt på måndag.
Det blir dock ingen sim- eller gymnastikundervisning i början av veckan i Centrumbadets lokaler.


Skriv ut: