Taxa inom vård och omsorg

 

Kommunfullmäktige har antagit taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Taxorna gäller fr.o.m 2017-02-01.

Hemtjänst

En uppdelning med hänsyn till behovet av hjälp görs i fem olika grupper. Vilken hjälp du beviljas påverkar vilken nivå du hamnar på. Avgiftsnivåerna i Arvidsjaurs kommun är följande: 

Omsorgsnivå 1                              672 kr

Omsorgsnivå 2                             1 008 kr

Omsorgsnivå 3                             1 344 kr

Omsorgsnivå 4                             1 680 kr

Omsorgsnivå 5                             2 013  kr

Avgiften är max 2 013 kr.

 

Hemsjukvård

Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska,arbetsterapeut, sjukgymnast 200 kr

Sjukvårdande behandling 200 kr

Första hembesök av arbetsterapeut för utprovning av hjälpmedel 200 kr, tillkommer avgift för de olika hjälpmedlen.

Avgift för hemsjukvård 250 kr/månad

  

Trygghetslarm

Kostnad: 215 kr/månad om du har andra hemtjänstinsatser.

Kostnad: 255 kr/månad om du inte har andra hemtjänstinsatser.

 

Närståendestöd

Avgiften för närståendestöd är samma avgift som för hemtjänst.

 

Matdistribution

Enstaka portioner, exklusive dryck, smör och bröd: 55 kr/portion.

Enstaka portioner, inklusive dryck, smör och bröd: 60 kr/portion.

Matabonnemang 7 dagars, två mål/dag: 2 244 kr/månad.

Matabonnemang 7 dagars, ett mål/dag:  1 282 kr/månad.

Matabonnemang 5 dagars, ett mål/dag:   939 kr/månad.

 

Krehab

Vårdavgift: 67 kr/dygn. Den som har hemtjänst betalar enligt hemtjänsttaxan.

Kost: 107 kr/dygn.

 

Dagverksamheten Utsikten

Gästen betalar kostnad för mat och fika.

 

Vård- och omsorgsboende

Vårdavgift:  Max 2 013 kr/månad.

Kost: 3 205 kr/månad.

Hyra tillkommer.

Uträkning av hemtjänst- och vårdavgift

Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlaget. När det däremot är aktuellt med hur nedsättning av avgift, avgiftsbefrielse och regler för försörjningsstöd skall tillämpas tas hänsyn till personens förmögenhet.

Avgiftsbefrielse

Vid frånvaro minst 15 dagar i följd reduceras hemtjänst- och vårdavgift till hälften, vid frånvaro 30 dagar i följd reduceras avgiften helt.

Avgiften för matabonnemang reduceras vid frånvaro hel dag, avdraget görs från första dagen till och med hemkomstdagen. Detsamma gäller avgift för kost i vård- och omsorgsboende.

 

Om du har frågor angående taxa så kan du kontakta avgiftshandläggarna.

 

 

Ann-Marie Enberg

Avgiftshandläggare

Telefon: 0960-157 25
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Catrin Höglander

Avgiftshandläggare

Telefon: 0960-157 15
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: