Kompostering

Bild kompostering

Ungefär hälften av ditt avfall är komposterbart. Om du komposterar bidrar du till miljön, kan tjäna pengar och får ett bra material för jordförbättring, planteringsjord och toppdressing av gräsmattan.

I Arvidsjaurs kommun kan du kompostera trädgårdsavfall utan särskilt tillstånd. Kompostering av matavfall på egna tomten eller för gemensam kompostering av matavfall måste anmälas till miljö- och byggenheten. Om du  har en godkänd kompostanläggning för matavfallet kan du få du rabatt på sophämtningen.

Skriv ut: