Bredband/Arvidsjaurs stadsnät


Områdesindelning av bredbandsnät i Arvidsjaur tätort

Viktig information från Arvidsjaurstadsnät

Utbyggnad i Arvidsjaurs tätort.

Under V27 kommer utbyggnad avbredbandsnätet i tätorten att påbörjas.

Flest ansökningar har inkommit från Område 1, därefter område 3. Utbyggnad startar i den turordningen. Se karta.

 I samband med att utbyggnaden i ert område startar, kommer information om var och hur er fastighet ska anslutas till bredbandsnätet, samt information om hur man ska gräva på egen mark.

 
VIKTIGT: Förändringar i TV utbudet.
Efter förändringen i TV utbudet som genomfördes den 19/4 är det viktigt att man gör en ny analog kanalsökning på sin TV för att få tillgång till alla kanaler. 
De som har en digitalbox eller CA_Modul med programkort i sin TV måste kontakta Sappa för att byta ut programkortet.
 
OM en analog kanalsökning inte fungerar, kan man behöva göra en fabriksåterställning, och ange analog kanalsökning när TVn startar upp igen.
OM en digital kanalsökning inte fungerar, kontrollera att alla fält är tomma eller "automatisk" och försök igen.
Fel ska alltid anmälas till Sappas kundtjänst, via e-post: hej@sappa.se eller tel: 0774-444 744.
För mer information om utbud m.m. se Sappas hemsida.
Se även Allteles utskick om förändringen, under relaterade länkar nedan.
 
Ny hemsida
Vi introducerar även en ny hemsida, se länk nedan, i samband med bytet av kommunikationsoperatör.
På den nya hemsidan finns aktuell driftstatus samt information om planerade avbrott/driftstörningar.

Det innebär också att när du ansluter din dator för första gången, hamnar du på en självbetjäningsportal, där du själv snabbt och enkelt kan välja vilken tjänst du vill ha. Vi reserverar oss för ev. brister i underlaget, så här i inledningsskedet.

 

 
Skriv ut: