Vanliga frågon och svar om bredbandsutbyggnad


Aktuella frågor:

Fråga: Vad händer om vi inte uppnår 75 procent av intresserade hushåll?

Svar: Beroende på var de intresserade finns kan man krympa det tänkta området till att omfatta färre hushåll. Det krymper då också de ansökta bidragen i motsvarande grad.

Man kan även bygga bredband till de som är intresserade utan bidragspengar.

I värsta fall blir det ingen utbyggnad i det området.


FrågaGäller rut- & rotavdrag

Svar: Svenska StadsNäts Föreningen (SSNF) har sammanställt Skatteverkets regler i frågan. PM rot och rut.pdf finns att ladda ner från Skatteverkets hemsida.


Fråga: Mitt område finns inte med i listan, blir jag utan bredband?

Svar: De områden som ansökts i denna första omgång, är där flest intresserade fanns och vi har i de flesta fall befintligt fiber i närheten. Regeringen har december 2016 ändrat bredbandsstrategin till att omfatta alla hushåll innan 2025. Vi hoppas naturligtvis att det också innebär yttelrigare bidragspengar att ansöka om, så att vi kan fortsätta utbyggnaden.


 Fråga: Vad innebär markupplåtelseavtal?

Svar: Det avtal som nu skickas ut till berörda hushåll är även ett markupplåtelseavtal. I normalfallet används vägområde för att förlägga stamnätet. I vissa områden kan det bli mest fördelaktigt att förlägga stamnätet på fastighetsägarnas tomtmark. Det kommer isåfall alltid att ske i samråd med fastighetsägaren. Förslag på sträckning kommer att presenteras. 

I möjligaste mån förläggs stamnät vid tomtgränser eller där förläggningen gör så liten påverkan på tomtmarken som möjligt. Alltid i samråd med fastighetsägaren.


 Fråga: Jag har inte fått något utskick från kommunen, vad gör jag då?

Svar: Om någon saknar brevet från kommunen angående bredbandsanslutning, kan man hitta samma blanketter på Arvidsjaurstadsnäts hemsida. Länk till anmälan.


 Fråga: Vad händer med ADSL nu?

Svar: ADSL är en teknik som använder telefonledningar för att överföra datatrafik. På många orter i vår kommun är dessa ledningar gamla och klarar inte längre dagens krav på hög dataöverföringskapacitet. Skanova/Telia väljer därför att avveckla vissa telestationer, där vi idag har ADSL utrustning. I september 2017 sker nedläggning av ett stort antal telestationer i vår kommun. De som tillsvidare blir kvar  är bl.a. Arvidsjaur och Glommersträsk. 


 

Fråga: Vad innebär det att fritidshus inte är bidragsberättigade?

Svar: För fast boende med anslutningsavgift på 22500 lämnas ett bidrag på 52500. För fritidshusägare lämnas inget bidrag. Anslutningsavgiften är fortfarande endast 22500. Fritidshusägare behöver alltså inte betala ytterligare 52500 i avgift.


 

Fråga: Jag är inte intresserad av fiber, vad gör jag då?

Svar: Om man inte är intresserad av anslutning till fibernätet, men kan tänka sej, om det blir nödvändigt, att i samråd med Arvidsjaurstadsnät och entreprenören upplåta sin mark för stamnätet, för åtkomst till grannar och övriga fastigheter i området, vill vi att samtliga fastighetsägare skriver på markupplåtelseavtalet. Då skriver man inte på Avtalsbekräftelsen på sid. 1. Däremot ser vi gärna att alla fastighetsägare skriver under markupplåtelseavtalet på sid. 2. Det underlättar och snabbar upp planeringen och genomförandet av en eventuell utbyggnad.


Fråga: Jag är inte intresserad av fiber, men kan tänka mej att fibernätet får gå över min tomt.

Svar: Om man inte är intresserad av anslutning till fibernätet, men kan tänka sej, om det blir nödvändigt, att i samråd med Arvidsjaurstadsnät och entreprenören upplåta sin mark för stamnätet, för åtkomst till grannar och övriga fastigheter i området, vill vi att samtliga fastighetsägare skriver på markupplåtelseavtalet. Då skriver man inte på Avtalsbekräftelsen på sid. 1. Däremot ser vi gärna att alla fastighetsägare skriver under markupplåtelseavtalet på sid. 2. Det underlättar och snabbar upp planeringen och genomförandet av en eventuell utbyggnad.


Fråga: Vad händer om det inte blir av att bygga fiber?

Svar: Om det av olika skäl inte går att genomföra utbyggnaden av fiber i ett område, så kommer vi att titta på andra alternativ som radiolänk t.ex. Det kan också bli en kombination av fiber och radiolänk. I vissa situationer kan det bli en trådlös anslutning till varje fastghet.

I samband med regeringens nya bredbansmål, hoppas vi också att ytterligare bidragspengar kommer att finnas tillgängliga. 


 

Fråga: Måste jag teckna ett abonnemang också, samtidigt som jag kopplar in fibern?

Svar:  Nej, man tecknar ett abonnemang om och när man själv vill. Man gör det direkt via datorn på en så kallad självservice-sida.


 

Fråga: När ska anslutningsavgiften vara betald?

Svar:  Anslutningsavgiften betals om och när installation är slutförd.


 Fråga: Vad kostar det att ansluta ett fritidshus?

Svar: Anslutningsavgiften för fritidshus är 22500.  

Fritidshus är inte bidragsberättigade, men det innebär inte att det kostar mera i anslutningsavgift. 

 


 

Fråga: Vad kommer det att kosta när jag anslutit mej? Tillkommer det några avgifter?

Svar: Abonemangen varierar i pris, ett abonnemang på 10/10Mbps kostar ca 280:-/månad. Med fri surf.

Inga andra avgifter tillkommer.

Abonnemangen har oftast en bindningstid på 1 månad. Utom vid kampanjer, då man binder upp sej för tre till sex månader.

Det innebär att man kan teckna ett abonnemang till fritidsboendet och bara betala för den tid man vistas där. 

Relaterade Länkar

Skriv ut: