Intresseanmälan


Viktig information:

Under april har information och blankett för bindande anmälan skickats ut till de byar där vi ansökt om bidragspengar för utbyggnad av bredband.

Bidragspengara betalas endast ut om ett antal villkor är uppfyllda. Ett av dessa villkor är att 75% av de fast boende ska anmäla sej.

Av de svar vi hittills fått in, ser resultatet ut så här:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut: