Planerad utbyggnad

Arvidsjaurs kommun har ansökt om, och fått beviljat, ett antal miljoner kronor i bidrag för utbyggnad av bredband (fiberoptiskt nätverk) i kommunen.


För att erhålla dessa bidrag måste att antal villkor vara uppfyllda. Bland annat måste minst 75 procent av de totalt 206 hushåll som omfattas av ansökning ansluta sig.

Utbyggnaden ska vara klar 2019-10-31

Följande områden visade störst intresse vid enkätundersökningen 2015:
Sjöträsk, Storberg, Hedberg, Rismyrheden, Brännberg, Järvträsk, Pjesker, Voutner, Norrmalm, Framnäs, Mellannäs, Lauker, Lövviken, Hedvallen, Gallejaur och Fristad.
-Ansökan om bidrag för  bredbandsutbyggnad till dessa områden har lämnats in, säger Glen Eriksson, stadsnätsansvarig.

Anslutningsavgiften tillsammans med de beviljade medlen kommer inte att räcka till för att ansluta alla hushåll i alla områden. Dels för att Länsstyrelsen inte beviljar Arvidsjaur medel från Tillväxtverket för ortssammanbindande nät, vilket hade behövts för att nå flera av de områden vi sökt pengar för (Detta faktum blev känt efter att ansökning lämnats in och beviljats) Och dels för att vissa områden är väldigt vidsträckta med relativt få hushåll:
 Där måste vi hitta andra lösningar och även hoppas på att byakraften än en gång hjälper till att förverkliga en utbyggnad av bredband i kommunen, säger Glen.

Ägare till fritidshus i dessa områden kommer också att erbjudas anslutning till samma vilkor som fast boende. De får tyvärr inte räknas in i underlaget för bidragsansökan.

Områden som inte finns med i den första ansökningen kommer antingen att komma med i nästa omgång. Eller kan eventuellt byggas ut utan bidrag - om tillräckligt intresse finns.

Regeringen har i december 2016 antagit en ny bredbandsstrategi, som säger att:

  1. År 2020 bör 95 procent av hushåll/företag ha tillgång till minst 100Mbps
  2. År 2023 bör hela sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  3. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Se även Regeringens hemsida.

-Vi tror och hoppas därför att ytterligare möjligheter till bidrag kommer. Så att vi kan fortsätta bygga bredband i hela kommunen, säger Glen.

I de första kalkylerna, där hela Norrbotten kartlades, visade det sig att genomsnittspriset för att ansluta alla bostäder i vår kommun till bredband skulle kosta i genomsnitt 177 000kr/st. 

Läget nu är att egen anslutningsavgift på 18 000 kronor, tillsammans med 42 000 kronor i bidrag, ger en totalsumma av 60 000 kronor/hushåll exklusive moms:
-Det fattas med andra ord en ansenlig summa pengar... För att hantera den situationen kommer vi att bygga i första hand där anslutningsavgiften räcker och där vi på olika sätt kan hålla nere kostnaderna. Exempelvis genom samförläggning med Vattenfall, säger Glen Eriksson, statsnätsansvarig i Arvidsjaurs kommun.

Relaterade Länkar

Skriv ut: