Priser

 

Anslutningsavgift

Enligt fullmäktigebeslut juli 2016 är anslutningsavgift fastställd till 18 000 kronor, exklusive moms (22 500 kronor inklusive moms).

Avgiften ska vara densamma för tätorter och landsbygd. 

I avgiften ingår anslutning till stamnät, inkoppling av fiber i fastigheten.

Fastighetsägaren ansvarar för att gräva och återställa på egen mark samt förlägga fiber och märkband enligt anvisningar.

Inkopplingsavgift

För de som redan har fiber inmonterad i huset och endast behöver en "kundenhet", är kostnaden 3000 kronor, exklusive moms (3 750 kronor inklusive moms).

Skriv ut: