Tobak och rökning

 

Tobakförsäljning

Du som vill sälja tobak måste anmäla detta till kommunen. Anmälan ska skickas in minst två veckor innan du börjat sälja tobak. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. Tobak får inte säljas till personer som är under 18 år.

På flera platser i samhället råder rökförbud. I vissa lokaler finns krav på rökfria områden.

Här är det förbud mot att röka

  • Restauranger och andra serveringsställen utom utomhus och i särskilda rökrum (med separat ventilation)
  • Skolområden
  • Lokaler för hälso- och sjukvård
  • Lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • Kollektiva färdmedel, biljetthallar, väntsalar osv

 

Lokaler med krav på rökfria områden
  • Lokaler för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster
  • Andra lokaler dit allmänheten har tillträde
  • Hotell med mer än ett visst antal rum

 

Om du vill läsa mer

Till höger hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer. Du hittar även tobakslagen (1993:581) i sin helhet.

Skriv ut: