Parkering

Arvidsjaur har ett stort utbud av parkeringar. I centrum finns det 264 allmänna parkeringar och 13 parkeringar för rörelsehindrade

Alla parkeringar i centrum är avgiftsfria. Där inget anges får man på vardagar (utom dagar före sön- och helgdag) parkera högst 24 timmar i en följd.

Parkering i terräng (område som inte är väg) inom detaljplanelagt område får fordon ej stannas eller parkeras om inte annat angivits genom vägmärke. Förbudet omfattar ej tomt. På vissa gator gäller dessutom parkeringsförbud, vilket tillkännages med skyltar. Respektera dessa.

OBS! Trottoarerna är avsedda för gångtrafikanter. Tänk på gående, handikappade, synskadade. Parkering av fordon på trottoar är förbjudet.

 

Skriv ut: