Vägbelysning

Kommunen står som huvudman för det gemensamma vägbelysningssystemen. Vägbelysningen är tänd mellan 1 augusti - 31 maj.


Kommunfullmäktige antog 2011-10-31 §132 regler för gemensam, allmän och enskild belysningsanläggning samt avyttring av gemensam vägbelysning. Sammanfattningsvis så innehåller dessa regler förlande:

 

Nyanläggning av vägbelysning 

Det ska vara minst 15 fastigheter inom en sträcka av 1,5 km som bebos* året runt samt att samtliga fastigheters utfarter ska ligga närmare än 150 m från allmän väg.

 

Komplettering av vägbelysning

 Där det idag finns en gemensam vägbelysning kan fastighetsägare som ej är anslutna till denna ansöka om att få kopplas in. Kravet är att fastigheten bebos* året runt, att avståndet till närmsta ljuskälla inte överskrida 150 m samt att fastigheten inte får ligga längre än 150 m från allmän väg.

 

Avyttring av vägbelysning

 Kan ske i bebyggelse där det finns mindre än fem fastigheter (inom en sträcka på 1 km) som bebos* året om.


Ansökan om anslutning/övertagande av ytterligare belysningsdelar ställs till kommunstyrelsen. 

* Med boebos menas att en person är skriven på adressen 

 

Felanmälan

 

Storgatans vägbelysning (NCC)

070-526 95 16

Övrig vägbelysning

Använd länken Felanmälan under rubriken Självservice/E-tjänster längre ned på denna sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut: