Välkommen till Kulturskolan hösten 2015! 

Kulturskolan i Arvidsjaur erbjuder bild, dans, musik och teater för barn och unga till och med 25 år. Idag har vi ca 200 betalande elever med undervisning i Arvidsjaur och Glommersträsk. Men vi har även avgiftsfri undervisning på förskolan, grundskolan och den nya kreativa aktivitets- och mötesplatsen för unga.

Dag- men ibland även kvällstid används Humlan av Kulturskolan för enskilda lektioner och gruppundervisning för både barn och ungdomar.

Inger Lundberg Marklund har bild. Linda Remahl har dans. Ylva Gerdås, Anders Kristoffersson, Joakim Lundqvist, IngMarie Olavi, Ellinor Stenlund och Peter Stenlund är musiklärare och erbjuder både sång, många olika instrument samt ensemble och kör. Ylva Gerdås har även teater. 

På torsdagar undervisar Kulturskolans lärare i Glommersträsk. Kulturskolan samverkar detta läsår med förskolan och grundskolan. Vi erbjuder sångstund på förskolan och körverksamhet på grundskolan. Detta gäller på huvudorten och är avgiftsfritt.

Som enda kommunen i Norrbotten erbjuder Arvidsjaurs Kulturskola fiolundervisning enligt Suzukimetoden från fem år och uppåt. Den innebär att man lär sig genom att lyssna och härma. Inga förkunskaper krävs, men föräldrarna deltar aktivt i undervisningen.

Kulturskolans elever genomför ca 30 föreställningar per år tillsammans med sina lärare, både i mindre sammanhang ute i kommunen men också i större på skolorna, på Medborgarhuset, Arvidsjaurs kyrka och utanför kommunen.

Två gånger per år genomförs MUST, ett musikläger där eleverna får träffa elever från andra kulturskolor i Norrbotten. I länet finns också möjlighet för kulturskolans ungdomar att vara med i Blue bird samt söka till kören Arctic Light, NUS (Norrbottens ungdomssymfoniker) och AYJO (Arctic Youth Jazz Orchestra).

Alla kulturskolor i Norrbotten samverkar genom ett nätverk. Kulturskolecheferna har regelbundna träffar minst två gånger per år och lärarna ingår i olika grupper inom nätverket där de utbyter erfarenheter och genomför gemensamma utbildningar. Nätverket har en hemsida http://www.kulturskoleradet.se/ för att underlätta kommunikationen. Vartannat år har nätverket en sammankomst där samtliga medlemmar i nätverket träffas under två dagar och där kommunerna delar på kostnaden för föreläsningar och workshops.

Elevkonsert. Foto Kent Norberg.

Norrbottens Kulturplan 2014-2016 har de nationella kulturpolitiska målen som utgångspunkt och har tagits fram i samverkan mellan staten, regionen/landstinget och kommunerna. Ett av utvecklingsmålen är att säkerställa att musik- och kulturskolor finns i alla länets kommuner. Det betonas att skolorna är en viktig plantskola för blivande professionella utövare men också att alla barn och ungdomar ges möjligheter till att uppleva, lära känna sig själva och mogna som människor. 

Kulturskolan har deltagit i ett treårigt projekt som ska stärka ungdomars inflytande, kallat "Om vi fick bestämma". Genom att ge barn och ungdomar ökad delaktighet kommer vi att få en bättre Kulturskola! Ungdomarna har en förening och en egen styrelse och framförallt en egen budget. Vill du vara med i styrelsen har eller har frågot och funderingar så kan du kontakta Ahmed Muse, Katarina Lindmark och Alexandra Möller.

Vill du enkelt ta del av information från Kulturskolan - gilla vår Facebooksida Ung I Arvidsjaur.

Skriv ut: